ΥΠΑΙΘ: Ανακοίνωση σχετικά με ρεπορτάζ για το Ειδικό Σχολείο Τυφλών και Πολυαναπήρων στο ΑιγάλεωΥΠΑΙΘ: Ανακοίνωση σχετικά με ρεπορτάζ για το Ειδικό Σχολείο Τυφλών και Πολυαναπήρων στο Αιγάλεω

Σχετικά με ρεπορτάζ σε τηλεοπτικό σταθμό για το Ειδικό Σχολείο Τυφλών και Πολυαναπήρων στο Αιγάλεω, το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων γνωστοποιεί τα εξής:

1. Ήδη έχουν καλυφθεί όσα κενά δηλώθηκαν από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όλης της επικράτειας στις τεχνικές ειδικότητες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εργαστηρίων όπως Γεωπόνοι, Καθηγητές Φυτικής Παραγωγής, Κεραμικής, Ζαχαροπλαστικής (ΠΕ 12, 14, 17, 18), καθώς επίσης και Καθηγητές Πληροφορικής (ΠΕ 19-20), Μαθηματικών (ΠΕ 3), Καλλιτεχνικών(ΠΕ 8) και Οικιακής Οικονομίας (ΠΕ 15). Το αργότερο μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα θα προσληφθούν Φιλόλογοι (ΠΕ 2) και πριν από το τέλος του μήνα όλες οι υπόλοιπες ειδικότητες.

2. Για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ψυχολόγοι, Λογοθεραπευτές κλπ), καθώς και για το Βοηθητικό Προσωπικό, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων κατένειμε στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης από τις 10 Σεπτεμβρίου όλες τις απαραίτητες πρώτες πιστώσεις για την κάλυψη των πρώτων άμεσων και επιτακτικών αναγκών. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΣΕΠ) αποφασίζουν τι ειδικότητες θα πάρουν και που θα τις στείλουν. Αυτή η διαδικασία ολοκληρώνεται εντός της εβδομάδας και ήδη η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου έχει δρομολογήσει τις προσλήψεις όπως και άλλες Περιφέρειες. Μέχρι το τέλος του μήνα το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θα κατανείμει και τις υπόλοιπες πιστώσεις.

3. Στο ρεπορτάζ αναφέρθηκε μία φορά ότι το Ειδικό Σχολείο Τυφλών και Πολυαναπήρων στο Αιγάλεω δεν λειτουργεί και μία φορά ότι υπολειτουργεί. Το Ειδικό Σχολείο στο Αιγάλεω λειτουργεί, όπως προαναφέρθηκε με την διαδικασία κάλυψης των κενών να είναι σε εξέλιξη και να ολοκληρώνεται στο τέλος του μήνα. Τα Ειδικά Σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας, όπου ανήκει και η περιοχή στο Αιγάλεω, λειτουργούν χωρίς ούτε ένα κενό.

4. Οι μόνες πιστώσεις που εκκρεμούν να κατανεμηθούν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι της Παράλληλης Στήριξης στα Γενικά Σχολεία (το πρόγραμμα κατά το οποίο ένας εκπαιδευτικός στηρίζει ένα μαθητή). Οι πρώτες πιστώσεις θα κατανεμηθούν στο τέλος του μήνα και οι υπόλοιπες μετά τις 20 Οκτωβρίου ημέρα που ολοκληρώνεται η προθεσμία που ορίζει ο νόμος για να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι γονείς.

5. Θυμίζουμε ότι την περασμένη σχολική χρονιά οι πρώτες προσλήψεις έγιναν την 1η Οκτωβρίου 2013 και η διαδικασία ολοκληρώθηκε μέχρι τον Μάρτιο του 2014.

6. Στο ρεπορτάζ αναφέρθηκε ότι το Ειδικό Σχολείο Τυφλών και Πολυαναπήρων δεν είχε μαθητές, διότι δεν υπάρχει μέσο μεταφοράς τους στο σχολείο. Η μεταφορά των μαθητών είναι αρμοδιότητα της αιρετής τοπικής αυτοδιοίκησης και εν προκειμένω της Περιφέρειας Αττικής.