Ενημέρωση υποψηφίων για αστυνομικές σχολές σχολικού έτους 2014-2015Ενημέρωση υποψηφίων για αστυνομικές σχολές σχολικού έτους 2014-2015

Ενηµέρωση υποψηφίων (µαθητών και αποφοίτων) σχετικά µε τη λειτουργία των Σχολών της Αστυνοµικής Ακαδηµίας για το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016.

Κατεβάστε το σχετικό έγγραφο: εδώ