Μεταξύ των θέσεων 461-470 το Α.Π.Θ. στις λίστες κατάταξης της QS για το 2014-15Μεταξύ των θέσεων 461-470 το Α.Π.Θ. στις λίστες κατάταξης της QS για το 2014-15

Σύμφωνα με την κατάταξη του διεθνούς οργανισμού QS για το 2014/15, το ΑΠΘ βρίσκεται μεταξύ των θέσεων 461-470 της παγκόσμιας γενικής κατάταξης και στην 3η θέση μεταξύ των Ελληνικών Πανεπιστημίων, βελτιώνοντας ελαφρά την περυσινή του θέση στην παγκόσμια κατάταξη (471-480), καθώς και την βαθμολογία του.

Επιπλέον, το ΑΠΘ βρίσκεται μεταξύ των 200 καλύτερων Πανεπιστημίων της παγκόσμιας κατάταξης σε έναν από τους 5 επιστημονικούς κλάδους (faculty areas) της QS και συγκεκριμένα στον κλάδο Engineering and Technology (θέση 164). Ακόμη, βρίσκεται μεταξύ των 200 καλύτερων Πανεπιστημίων της παγκόσμιας κατάταξης σε 5 από τα 30 θεματικά-επιστημονικά πεδία, που αποτελούν υπο-περιοχές των 5 επιστημονικών κλάδων, και συγκεκριμένα στους κλάδους Engineering – Chemical / Civil & Structural / Electrical & Electronic, Environmental Sciences και Earth & Marine Sciences.

Το ΑΠΘ είχε καλές επιδόσεις στα κριτήρια της «φήμης» στους ακαδημαϊκούς κύκλους (θέση 297), της «φήμης» μεταξύ των εργοδοτών των αποφοίτων του (θέση 373), καθώς επίσης και του μέσου αριθμού των ετεροαναφορών σε εργασίες των καθηγητών και λεκτόρων του (θέση 386). Οι δείκτες στους οποίους υστερεί είναι ο λόγος φοιτητών προς διδακτικό προσωπικό και η διεθνής διάσταση (διδακτικό προσωπικό και φοιτητές από το εξωτερικό). Πρέπει να τονιστεί ότι στον αριθμό των φοιτητών υπολογίζονται όλοι οι εγγεγραμμένοι (ενεργοί και μη). Εκτενέστερη αναφορά στην μεθοδολογία και στους δείκτες της QS γίνεται στο τέλος του κειμένου.