ΕΠΑ.Λ.: διαδικασία εγγραφών−μετεγγραφών και φοίτησης των μαθητώνΕΠΑ.Λ.: διαδικασία εγγραφών−μετεγγραφών και φοίτησης των μαθητών

Δείτε την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με την οποία ορίζεται η διαδικασία εγγραφών−μετεγγραφών και  η φοίτηση των μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια  (ΕΠΑ.Λ.).

Κατεβάστε το ΦΕΚ: εδώ