Το Χρονικόν του Μορέως είναι έργο ανώνυμου χρονικογράφου του 14ου αιώνα. Αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή για τη φεουδαρχική οργάνωση του πριγκιπάτου της Αχαΐας. Υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά κείμενα, ένα έμμετρο στα ελληνικά, ένα στα γαλλικά, ένα στα ιταλικά και ένα στα αραγονικά.

Τα γεγονότα που εξιστορούνται στα χρονικά ξεκινούν από την Α’ Σταυροφορία, η οποία αναφέρεται συνοπτικά, και ακολουθεί εκτενέστερη διήγηση της Δ’ Σταυροφορίας, της κατάληψης της Κωνσταντινούπολης και κυρίως της κατάκτησης του Μοριά και της ίδρυσης του Πριγκιπάτου από τον Γουλιέλμο Σαμπλίτη (Guillaume de Champlitte). Ακολουθούν τα γεγονότα της διακυβέρνησης των Γοδεφρείδου Α’ και Γοδεφρείδου Β’ Βιλλαρδουίνου (Geoffroy de Villehardouin), του Γουλιέλμου Β’ Βιλλαρδουίνου (που καλύπτει και το μεγαλύτερο μέρος της αφήγησης) και μετά τον θάνατό του (1278), της διακυβέρνησης των διαδόχων του, των δύο συζύγων της Ισαβέλλας Βιλλαρδουίνου. 

Κατεβάστε το βιβλίο σε pdf:

Λήψη αρχείου

Το ψηφιακό βιβλίο διανέμεται δωρεάν

* Χρησιμοποιήθηκε υλικό από wikipedia-Βικιθηκη, άδεια χρήσης: Creative Commons.