Γ’ Λυκείου (2014-15): Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και ΕπιλογήςΓ’ Λυκείου (2014-15): Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Επιλογής

Oδηγίες σχετικά με τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Επιλογής της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014-2015 μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 52/25-08-14 του Δ.Σ.).

Κατεβάστε το σχετικό έγγραφο: εδώ