Γυμνάσιο (2014-15): Οδηγίες για τη διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων 

Oδηγίες σχετικά με τη διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2014-2015 μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 50/04-08-2014 Δ.Σ.).

Κατεβάστε το σχετικό έγγραφο: εδώ