Ορισμός Αντιδημάρχων στον δήμο ΑθηναίωνΟρισμός Αντιδημάρχων στον δήμο Αθηναίων

Με απόφαση του δημάρχου Αθηναίων, κ. Γιώργου Καμίνη, ορίστηκαν ως αντιδήμαρχοι οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας:

Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Απορριμμάτων: Ανδρέας Βαρελάς

(Με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και της Διεύθυνσης Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού ). 

Αντιδήμαρχος Οικονομικών : Γιώργος Μπρούλιας

(Με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προμηθειών,της Διεύθυνσης Δημοτικών Προσόδων & Αποθηκών και των τμημάτων  Προϋπολογισμού,  Λογιστηρίου,  Εσόδων και Εξόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών).

Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας: Εύα Κοντοσταθάκου

(Με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Δόμησης).  

Αντιδήμαρχος Κατασκευών και Κτιριακών Έργων: Βασίλης Αγγελόπουλος

(Με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κτιριακών Έργων).

Αντιδήμαρχος Για το Παιδί: Μαρία Ηλιοπούλου

(Με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης).

Αντιδήμαρχος Πρασίνου και Προστασίας Ζώων: Γιώργος Αποστολόπουλος του Παναγιώτη

(Με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πρασίνου και Περιβάλλοντος).  

Αντιδήμαρχος Κοινωνίας των Πολιτών & Δημοτικής Αποκέντρωσης: Αμαλία Ζέπου

(Με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Διοίκησης: Των τμημάτων της 1ης,2ης,3ης,4ης,5ης,6ης και 7ης Δημοτικής Κοινότητας και του τμήματος Δημοτικού και Ιστορικού Αρχείου).

Αντιδήμαρχος Εμπορίου, Ανάπτυξης και Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων: Πηνελόπη Γκούμα

(Με τις  αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εμπορίου και  Ανάπτυξης και της Διεύθυνσης Ελέγχου Κοινοχρήστου Χώρου ). 

Αντιδήμαρχος Αστικής Υποδομής – Προσαρμογής στη Κλιματική Αλλαγή: Γιώργος Αποστολόπουλος του Χρήστου

(Με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οδοποιίας και Αποχέτευσης, της Διεύθυνσης Κοινοχρήστων Χώρων, της Διεύθυνσης Ηλεκτρολογικού και της Διεύθυνσης Σχολικών Κτιρίων).

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πρόνοιας: Μαρία Στρατηγάκη

(Με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας).

Από την εκχώρηση αρμοδιοτήτων , εξαιρείται η αρμοδιότητα εισαγωγής  θεμάτων στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής η οποία παραμένει στο Δήμαρχο, ως τελική, ύστερα από την προσυπογραφή των θεμάτων από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο,  υπογραφή.

Ορίζεται ο αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Βαρελάς ως πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. Η αντιδήμαρχος κυρίαΕύα Κοντοσταθάκου ορίζεται ως πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Εκτελεστική Επιτροπή Αντιδημάρχων: θητεία από 10/9/2014 έως 13/3/2017.