Κέντρα Ενισχυτικής Διδασκαλίας για μαθητές Β/βαθμιας Εκπαίδευσης στη ΘεσσαλονίκηΚέντρα Ενισχυτικής Διδασκαλίας για μαθητές Β/βαθμιας Εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη

Τη λειτουργία  Δημοτικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας για μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης για το διδακτικό έτος 2014-2015, ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο, χθες Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014, κατά τη 13η Τακτική Συνεδρίασή του.

Τα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας που θα διοργανώσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προκειμένου να βοηθήσει τους μαθητές που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, θα λειτουργήσουν σε ειδικά Κέντρα που θα δημιουργηθούν σε Γυμνάσια και Λύκεια στην:

  • 1η Δημοτική Κοινότητα-17ο Λύκειο, Χριστοπούλου 6 (εξυπηρετούνται και οι μαθητές της 2ης και 3ης Δημοτικής κοινότητας),
  • 4η Δημοτική Κοινότητα- 18ο Λύκειο, Παπάφη 130Α (εξυπηρετούνται και οι μαθητές της Τριανδρίας) και
  • 5η Δημοτική Κοινότητα-14ο Λύκειο, Θεμιστοκλή Σοφούλη και Παπανδρέου 1