Εγκύκλιος για τις Πανελλαδικές 2015: εξεταζόµενα µαθήµατα, β’ μάθημα γενικής, επιστ. πεδίαΕγκύκλιος για τις Πανελλαδικές 2015: εξεταζόµενα µαθήµατα, β’ μάθημα γενικής, επιστ. πεδία

Ενηµέρωση µαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχολικού έτους 2014-15 σχετικά

– µε τα εξεταζόµενα µαθήµατα σε πανελλαδικό επίπεδο,
– την επιλογή του δεύτερου µαθήµατος γενικής παιδείας και των επιστηµονικών πεδίων

Κατεβάστε την εγκύκλιο: εδώ