ΕΟΤ: Διακήρυξη λευκώματος «100 χρόνια τουρισμός»ΕΟΤ: Διακήρυξη λευκώματος «100 χρόνια τουρισμός»

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού αποφάσισε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου του έργου της εκτύπωσης επετειακού λευκώματος για τα 100 χρόνια τουρισμός με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο αριθμό προσφερομένων αντιτύπων στον προβλεπόμενο προϋπολογισμό, ή τη χαμηλότερη τιμή μονάδας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 14:00.

Δείτε τη Διακήρυξη: εδώ