Οι αλλαγές στα διδακτικά βιβλία του Λυκείου: τα νέα βιβλία για το 2014-15Οι αλλαγές στα διδακτικά βιβλία του Λυκείου: τα νέα βιβλία για το 2014-15

Σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις με αριθμούς:

• 17842/Γ2 – 07-02-2014
• 60952/Γ2 – 17-04-2014
• 60959/Γ2 – 17-04-2014
• 80018/Γ2 – 22-05-2014
• 82823/Γ2 – 27-05-2014
• 82825/Γ2 – 27-05-2014

για το σχολικό έτος 2014-2015 έχουν προκύψει οι εξής αλλαγές στα διδακτικά βιβλία του Λυκείου:

Δείτε το σχετικό έγγραφο: εδώ

Προέλευση εγγράφου: Δ.Δ.Ε Φθιώτιδας