Θερινό Σχολείο ΕΑΠ υπό την αιγίδα του ΥΠΑΙΘΘερινό Σχολείο ΕΑΠ υπό την αιγίδα του ΥΠΑΙΘ

*Δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Σας πληροφορούμε ότι, σύμφωνα με το από 04-09-2014 ηλεκτρονικό μήνυμα της Γραμματείας Διεύθυνσης ΣΕΠΕΔ  σχετικά με την πραγματοποίηση του 1ου Θερινού Σχολείου (summerschool) του  ΕΑΠ υπό την αιγίδα του ΥΠΑΙΘ, σας ενημερώνουμε ότι το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και πιο συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού’ με την υποστήριξη της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Α.Ε. διοργανώνει το 1ο Θερινό Σχολείο (summerschool).

Το θέμα του 1ο Θερινού Σχολείου είναι ‘Τεχνολογίες Ασύρματων και Κινητών Επικοινωνιών & Ανάπτυξη Εφαρμογών Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού’, θα πραγματοποιηθεί από τις 8 έως και 20 Σεπτεμβρίου 2014 στις εγκαταστάσεις της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας στο ΝΟΗΣΙΣ και απευθύνεται σε πτυχιούχους Τμημάτων Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ή άλλων συναφών ειδικοτήτων.

Επιπλέον πληροφορίες, οι όροι, οι προϋποθέσεις καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα/δικαιολογητικά μπορούν να αναζητηθούν  στην ιστοσελίδα του Θερινού Σχολείου: http://sdy.eap.gr/summerschool