Κέντρο Πληροφόρησης EUROPE DIRECT: Δράσεις ΣεπτεμβρίουΚέντρο Πληροφόρησης EUROPE DIRECT: Δράσεις Σεπτεμβρίου

Το δίκτυο των κέντρων πληροφόρησης EUROPE DIRECT, αποτελεί ένα από τα βασικότερα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ενημέρωση των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα παρέχει πληροφορίες, όσον αφορά στα δικαιώματα των πολιτών της και στην ενίσχυση της συμμετοχής του πολίτη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρέχει στους πολίτες της Αθήνας υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις τοπικές και περιφερειακές ανάγκες, μέσω των οποίων το κοινό μπορεί να αποκτά πληροφορίες, συμβουλές, βοήθεια και απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την ΕΕ ,τη νομοθεσία, τις πολιτικές ,τα προγράμματα και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που απορρέουν από αυτά.

Το Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct, στεγάζεται στην οδό Ακαδημίας 50, στο ισόγειο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων, στο χώρο του παλαιού καφενείου.

Δείτε το πρόγραμμα δράσεων Σεπτεμβρίου: εδώ