Οδηγίες για τις αναθέσεις των μαθημάτων Γυμνασίου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για το 2014-2015Οδηγίες για τις αναθέσεις των μαθημάτων Γυμνασίου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για το 2014-2015

Οδηγίες, μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 48/21-07-2014 Δ.Σ.),  σχετικά με τις αναθέσεις των μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείουγια το σχ. έτος 2014-2015. 

Κατεβάστε το σχετικό έγγραφο: εδώ