Οι νέοι Διευθυντές και Υποδιευθυντές στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) Οι νέοι Διευθυντές και Υποδιευθυντές στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.)

Το Υπουργείο Παιδείας και θρησκευμάτων ανακοίνωσε τα ονόματα των νέων Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας.

Δείτε το σχετικό έγγραφο: εδώ