«Επιστήμη, Τέχνη και Μαθηματικά»: Το νέο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Μουσείου Ηρακλειδών«Επιστήμη, Τέχνη και Μαθηματικά»: Το νέο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Μουσείου Ηρακλειδών

Ένα συναρπαστικό, ψυχαγωγικό και ταυτόχρονα μορφωτικό ταξίδι στις θεμελιώδεις Αρχές της Επιστήμης, στην Αισθητική της Τέχνης και στη Λογική των Μαθηματικών.

Μια περιπλάνηση στις κατακτήσεις του ανθρώπινου πνεύματος και στις μεταξύ τους γέφυρες.

Το νέο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Μουσείου Ηρακλειδών «Επιστήμη, Τέχνη και Μαθηματικά» για τη σχολική χρονιά 2014-2015 ξεκινά τον Οκτώβριο 2014.

Το πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια και επέκταση του γνωστού από το 2004 προγράμματος «Τέχνη και Μαθηματικά». Στο νέο αυτό διευρυμένο πρόγραμμα, πραγματοποιείται μια διαδρομή στα θεμέλια της επιστημονικής σκέψης, σε συνδυασμό με τις γνωστές διαδρομές «Από την αισθητική της Τέχνης στη Λογική των Μαθηματικών». Πρόκειται για μια εκπαιδευτική πορεία αναζήτησης της διασύνδεσης Επιστήμης, Τέχνης και Μαθηματικών, μέσα από δραστηριότητες που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση με διαδραστικά και παραστατικά εκθέματα εκλαΐκευσης και κατανόησης της επιστημονικής σκέψης, καθώς και επιλεγμένα έργα Τέχνης από τα σημαντικότερα εικαστικά ρεύματα.

Πληροφορίες

Μ: 6936 494 201 
Ε: [email protected]