Θεσσαλονίκη: Συνεχίζονται οι έλεγχοι για την παράνομη στάση και στάθμευση οχημάτων Θεσσαλονίκη: Συνεχίζονται οι έλεγχοι για την παράνομη στάση και στάθμευση οχημάτων

Συνεχίζονται οι έλεγχοι της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στη στάση και στάθμευση οχημάτων και στην επιβολή διοικητικών μέτρων από το Δήμο Θεσσαλονίκης με στόχο τη διασφάλιση ζητημάτων ευταξίας και τήρησης της τάξης στους ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους της πόλης.

Οι έλεγχοι διενεργούνται από το τμήμα Ελεγκτών και Επιδοτών της Διεύθυνσης Προσόδων και Πόρων μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης (αρ. 136/2014) σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 3 & 11  του Ν.2696/1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Νόμο 3572/2007 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας), που ισχύει σήμερα για την παράνομη στάθμευση οχημάτων σε χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης.

Η αρμοδιότητα των ελέγχων ανατέθηκε στο Δήμο Θεσσαλονίκης μετά την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας (άρ. 81 του Ν. 4172/2013).

Επισημαίνεται ότι σε εφαρμογή της παραπάνω απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης (136/2014) οι ενστάσεις – αντιρρήσεις του αρ. 104 Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.) κατά των βεβαιωμένων παραβάσεων (κλήσεων) παράνομης στάθμευσης, εξετάζονται από το Τμήμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης της Διεύθυνσης Δημοτικών Προσόδων & Πόρων.

Η διάθεση καρτών ωριαίας στάθμευσης σε περίπτερα, καταστήματα ψιλικών κ.α. συνεχίζεται από το Τμήμα Τελών Ελεγχόμενης Στάθμευσης (Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, οδός Βασ. Γεωργίου Α΄1, 2ος  όροφος, γραφείο 235 Γ΄, τηλέφωνα 2313317273 και  2313317268) κατά τις εργάσιμες ημέρες  (Δευτέρα –  Παρασκευή) από τις 07.30 έως  τις 14.30.