Πρόγραμμα υποτροφιών του Γερμανικού Ομοσπονδιακού ΚοινοβουλίουΠρόγραμμα υποτροφιών του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου

Το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο προσφέρει την ευκαιρία σε νέους να γνωρίσουν το γερμανικό κοινοβουλευτικό σύστημα και την πολιτική διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς επίσης και να αποκτήσουν εμπειρία, εργαζόμενοι κοντά σε ένα μέλος του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου, στο Βερολίνο, για 15 ώρες την εβδομάδα και για διάστημα πέντε μηνών.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους και νέες υψηλού μορφωτικού επιπέδου, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την πολιτική και επιθυμούν να έχουν ενεργό και υπεύθυνο ρόλο στη διαμόρφωση του δημοκρατικού μέλλοντος της χώρας τους. Φέτος, για πρώτη φορά, το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται και σε Έλληνες υποψήφιους.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Πτυχίο Πανεπιστημίου.

Πολύ καλή γνώση της Γερμανικής.

Ηλικία κάτω των 30 ετών, κατά την έναρξη της υποτροφίας.

Υποτροφία

450 €/μήνα.

Δωρεάν διαμονή.

Ασφάλιση και έξοδα ταξιδιού.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 10 Σεπτεμβρίου 2014.

Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει από ανεξάρτητη επιτροπή του Γερμανικού Κοινοβουλίου.

Οι αιτήσεις πρέπει να αποστέλλονται μόνο ηλεκτρονικά (σε μορφή pdf, έως 18 MB), υπόψη της κ. Φωτιάδου, στη Γερμανική Πρεσβεία Αθήνας ([email protected]). Οδηγίες σχετικά με την αποστολή των αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Πρεσβείας:http://www.griechenland.diplo.de/Vertretung/griechenland/de/06/Studieren__in__Deutschland/IPS-2014-de.htmlκαι στην ιστοσελίδα του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου: http://www.bundestag.de/htdocs_e/bundestag/international/exchange/ips/ips/201258.

Τηλέφωνο Γερμανικής Πρεσβείας Αθήνας : 0030 – 210/7285307 ή -111.