Πανελλήνιος λογοτεχνικός διαγωνισμός από τις εκδόσεις Εντύποις και εκδόσεις ΜωραΐτηςΠανελλήνιος λογοτεχνικός διαγωνισμός από τις εκδόσεις Εντύποις και εκδόσεις Μωραΐτης

Οι εκδόσεις Εντύποις και οι εκδόσεις Μωραΐτης πραγματοποιούν λογοτεχνικό διαγωνισμό με διάρκεια από τις 25 Αυγούστου 2014 έως και τις 30 Νοεμβρίου του 2014. Για πρώτη φορά δυο εκδοτικοί μαζί συμπράττουν για την εύρεση και ανάδειξη νέων (και μη) συγγραφέων. Ο διαγωνισμός θα γίνει σε τέσσερα πεδία συναγωνισμού.
Α. στο πεδίο του μυθιστορήματος, Β. στη νουβέλα,
Γ. στο διήγημα, Δ. στην ποίηση.

Τα βραβεία θα είναι τα εξής:

Α. Μυθιστόρημα:
-Πρώτο βραβείο. Ο συγγραφέας θα υπογράψει συμβόλαιο για τρία μυθιστορήματα συμπεριλαμβανομένου και του μυθιστορήματος που έλαβε μέρος στον διαγωνισμό. Για δυο με τις εκδόσεις Εντύποις και ένα με τις εκδόσεις Μωραΐτης.
-Δεύτερο Βραβείο. Ο συγγραφέας θα υπογράψει συμβόλαιο δυο βιβλίων με τις εκδόσεις Μωραΐτης συμπεριλαμβανομένου και του μυθιστορήματος που έλαβε μέρος στον διαγωνισμό.
-Τρίτο βραβείο. Ο συγγραφέας θα υπογράψει συμβόλαιο για το μυθιστόρημα που έλαβε μέρος με τις εκδόσεις Εντύποις.
-Τα μυθιστορήματα 4,5,6 θα λάβουν αντίστοιχα τον Α,Β,Γ, έπαινο του διαγωνισμού.

Β. Νουβέλα:
-Πρώτο βραβείο. Ο συγγραφέας θα υπογράψει για τη νουβέλα με τον εκδοτικό οίκο Μωραϊτης καθώς και ενα με τον εκδοτικό οίκο Εντύποις για νουβέλα ή μυθιστόρημα.
-Δεύτερο και τρίτο βραβείο. Ο συγγραφέας θα υπογράψει συμβόλαιο για τη νουβέλα του με τον εκδοτικό οίκο Εντύποις και Μωραϊτης αντίστοιχα.
-Οι νουβέλες 4,5,6 θα θα λάβουν αντίστοιχα τον Α,Β,Γ, έπαινο του διαγωνισμού.

Γ. Διήγημα:
Τα πρώτα 10 διηγήματα θα συμπεριληφθούν σε συνέκδοση των εκδόσεων Εντύποις και Μωραΐτης. Ειδικά για το πρώτο και το δεύτερο θα υπογραφεί αντίστοιχα συμβόλαιο με τις εκδόσεις Μωραϊτης και Εντύποις για έκδοση μυθιστορήματος ή νουβέλας από τον συγγραφέα. Στα πρώτα τρία θα δοθεί 
έντυπο βραβείο και στα επόμενα τρία θα δοθεί έπαινος.

Δ. Ποίηση:
Τα πρώτα 25 ποιήματα θα συμπεριληφθούν σε συνέκδοση των εκδόσεων Εντύποις και Μωραΐτης. Ειδικά για το πρώτο θα υπογραφεί αντίστοιχα συμβόλαιο με τις εκδόσεις Εντύποις για έκδοση μυθιστορήματος ή νουβέλας ή συλλογής ποιημάτων από τον συγγραφέα. Στα πρώτα τρία θα δοθεί έντυπο βραβείο και στα επόμενα τρία θα δοθεί έπαινος.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι ανεξάρτητα τόπου κατοικίας ή ηλικίας ή ιθαγένεια. Η γλώσσα γραφής είναι αποκλειστικά η Ελληνική. Κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα να λάβει μέρος με έως τρεις συμμετοχές ανά κατηγορία.
Η επιτροπή που θα βραβεύσει τα έργα θα αποτελείται από πέντε άτομα: εκπρόσωπο των εκδόσεων Εντύποις, εκπρόσωπο των εκδόσεων Μωραΐτης, δυο συγγραφείς, μια φιλόλογο. Τα ονόματα θα ανακοινωθούν τον Σεπτέμβριο.
Όσοι πάρουν μέρος στο διαγωνισμό αποδέχονται τα παραπάνω και την όποια κρίση της επιτροπής. 
Η επιτροπή μπορεί κατά την κρίση της να μοιράσει κάποιο βραβείο σε δύο πρόσωπα αν το θεωρεί αναγκαίο. Σε τέτοια περίπτωση και οι δύο συγγραφείς λαμβάνουν βραβείο ή έπαινο και όποιο συμβόλαιο συνεπάγεται αυτό ο καθένας ξεχωριστά.

Τα έργα που θα πάρουν μέρος στο διαγωνισμό δεν θα πρέπει να έχουν εκδοθεί σε έντυπη ή e-book μορφή.

Όλοι όσοι συμμετέχουν πρέπει να επισυνάψουν ένα βιογραφικό και στοιχεία επικοινωνίας.

Συμμετοχές:  [email protected]/[email protected]