Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Β'/θμιας στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης για το 2014-15Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Β’/θμιας στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης για το 2014-15

To Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης για το σχολικό έτος 2014-2015, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, ως ακολούθως:

ΑΑ/ΜΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΚΛΑΔΟΣΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
1201830ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ 02ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
2222790ΨΟΦΟΓΙΑΝΝΑΚΗΡΑΝΙΑ-ΤΖΟΥΛΙΑΠΕ 02ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
3701542ΤΖΑΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΠΕ 04.02ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
4220859ΚΑΛΑΝΤΖΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΠΕ 08ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
5194843ΣΗΦΑΚΗΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣΠΕ18.02ΛΑΣΙΘΙΟΥ
6194282ΖΑΡΙΜΠΑΣΑΓΓΕΛΟΣΠΕ 11ΑΧΑΪΑΣ
7214522ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΙΔΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΕ 11ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
8199953ΛΙΛΙΜΠΑΚΗΓΕΩΡΓΙΑΠΕ 19ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ