Πανεπιστήμιο Κύπρου: Αποτελέσματα Ελλήνων υποψηφίων για το 2014-15Πανεπιστήμιο Κύπρου: Αποτελέσματα Ελλήνων υποψηφίων για το 2014-15

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των Ελλαδιτών υποψηφίων που έχουν εξασφαλίσει θέση στο Πανεπιστήμιο για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15.

Κατεβάστε τα σχετικά έγρραφα: (1), (2)