Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις και στις Δ/νσεις Β΄/θμιας Εκπ/σης για το 2014-15Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις και στις Δ/νσεις Β΄/θμιας Εκπ/σης για το 2014-15

To Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β΄/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2014-2015.

Οι αποσπάσεις γίνονται ύστερα από αίτηση των εκπαιδευτικών και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Δείτε τα ονόματα: εδώ