Χορήγηση μίας υποτροφίας της Ακαδημίας Αθηνών στον κλάδο της Βυζαντινής ΑρχαιολογίαςΧορήγηση μίας υποτροφίας της Ακαδημίας Αθηνών στον κλάδο της Βυζαντινής Αρχαιολογίας

Η Ακαδημία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση μιας (1) υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, στον κλάδο της Bυζαντινής Αρχαιολογίας, από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως.

Οι όροι και η προκήρυξη: εδώ