Εξάμηνη παράταση για την υποβολή δικαιολογητικών αδειοδότησης των χώρων παραστάσεωνΕξάμηνη παράταση για την υποβολή δικαιολογητικών αδειοδότησης των χώρων παραστάσεων

Μέχρι την 9η Ιανουαρίου του 2015 παρατείνεται η προθεσμία για τη λήψη πιστοποιητικού πυροπροστασίας και για την υποβολή αίτησης για άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας των χώρων θεατρικών και άλλων οπτικοακουστικών παραστάσεων. Αυτό προβλέπεται σε σχετική τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και ψηφίστηκε από το Β’ Θερινό Τμήμα της Βουλής στο πλαίσιο νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 4229/2010, δίνονταν στους ιδιοκτήτες ή στους μισθωτές χώρων θεατρικών και άλλων οπτικοακουστικών παραστάσεων χρονικό διάστημα 6 μηνών – έως τις 9 Ιουλίου – προκειμένου να λάβουν προσωρινό ή οριστικό πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να υποβάλουν αίτηση για άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου. Στην πράξη το χρονικό αυτό διάστημα κρίθηκε ανεπαρκές λόγω των χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών, με αποτέλεσμα δεκάδες θεατρικοί χώροι, κυρίως στην Αθήνα, να απειλούνται εκ νέου με σφράγιση.

Με την τροποποίηση της παραπάνω διάταξης το μεταβατικό χρονικό διάστημα για την λήψη πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας και για την υποβολή αίτησης για άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παρατείνεται έως την 9η Ιανουαρίου 2015 προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των θεάτρων. Η παράταση των 6 μηνών έχει αναδρομική ισχύ, από την ημέρα λήξης της αρχικής προθεσμίας – την 9η Ιουλίου – ώστε να καταστούν ανενεργές οι αποφάσεις σφράγισης που θα έχουν επιδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της τροπολογίας.