Συνάντηση του Υ.ΠΑΙ.Θ. με τα τριμελή συμβούλια των Πρυτάνεων και των Προέδρων των Τ.Ε.Ι. Συνάντηση του Υ.ΠΑΙ.Θ. με τα τριμελή συμβούλια των Πρυτάνεων και των Προέδρων των Τ.Ε.Ι. 

Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανδρέας Λοβέρδος, θα συναντηθεί αύριο Πέμπτη 7 Αυγούστου 2014 με τα τριμελή συμβούλια των Πρυτάνεων των Πανεπιστημίων και των Προέδρων των Τ.Ε.Ι. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 16.30 στο Υ.ΠΑΙ.Θ.