Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Γενικά Αρχεία του Κράτους για το 2014-2015Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Γενικά Αρχεία του Κράτους για το 2014-2015

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες) για το σχολικό έτος 2014-2015.

Οι αποσπάσεις γίνονται μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο

Δείτε τους πίνακες ονομάτων: εδώ