Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για 2014-2015 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για το 2014-2015

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για το σχολικό έτος 2014-2015

Οι αποσπάσεις γίνονται μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο

Δείτε τους πίνακες ονομάτων: εδώ