Η Ετήσια Έκθεση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στον Πρόεδρο της ΒουλήςΗ Ετήσια Έκθεση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στον Πρόεδρο της Βουλής

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Ευάγγελος Μεϊμαράκης, δέχθηκε σήμερα τον Πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κ. Πέτρο Χριστόφορο, ο οποίος του επέδωσε την ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Αρχής.

«Η Έκθεση έχει τη συνήθη κατανομή της, αποτελείται από πέντε ενότητες, ενώ φέτος έχουμε παραθέσει περισσότερες αποφάσεις της αρχής κρίνοντας ότι παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Επίσης, έχουμε μια αύξηση των συνολικών απαντήσεων, άνω του 10%. Ένα αξιόλογο στοιχείο είναι ότι παρατηρείται μια συμμόρφωση των υπόχρεων προς τις αποφάσεις και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις από το τις πρώτες ενέργειες τις Αρχής και χωρίς περαιτέρω αντιδικίες. Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζω την εμπιστοσύνη και στοργή με τις οποίες περιβάλλετε την Αρχή, γεγονός που απεδείχθη και με την παρουσία και την ομιλία σας κατά την εκδήλωση για τα 15 χρόνια λειτουργίας της Αρχής» δήλωσε ο κ. Πέτρος Χριστόφορος, επιδίδοντας την Έκθεση στον κ. Μεϊμαράκη.

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Ευ. Μεϊμαράκης, παραλαμβάνοντας την Έκθεση δήλωσε ότι η Βουλή περιβάλλει με εμπιστοσύνη την Αρχή αλλά και όλες τις Αρχές, αναγνωρίζοντας την ποιότητα της δουλειάς τους καθώς οι Εκθέσεις, «αποτελούν για εμάς, που εμβαθύνουμε και μελετούμε, ένα πολύ σημαντικό πόνημα. Στηρίζουμε την προσπάθεια σας γιατί είναι αξιέπαινη ενώ η λειτουργία της εν λόγω Αρχής είναι επιβεβλημένη ιδίως σε μια Δημοκρατία» επισήμανε ο Πρόεδρος της Βουλής.