Πανελλαδικές 2015: Η εξεταστέα ύλη στα ΛατινικάΠανελλαδικές 2015: Η εξεταστέα ύλη στα Λατινικά

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Από το βιβλίο «Λατινικά» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης των Μ. Πασχάλη − Γ. Σαββαντίδη, έκδοση 2014.

Κείμενα − Γραμματική − Συντακτικό

α) Τα κείμενα των ενοτήτων 21−50 εκτός των κειμένων των ενοτήτων 22, 26, 33, 35, 39 και 50.

β) Τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που περιλαμβάνονται σε όλες τις ενότητες (21−50) του διδακτικού εγχειριδίου της τάξης αυτής.

Επίσης, στην εξεταστέα ύλη συμπεριλαμβάνονται τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που περιέχονται και στις είκοσι (20) ενότητες του βιβλίου “Λατινικά” της Β΄ Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης των Μ. Πασχάλη − Γ. Σαββαντίδη, έκδοση 2014.