Προσλήψεις έκτακτου διδακτικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής ΜακεδονίαςΠροσλήψεις έκτακτου διδακτικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αποφάσισαν στην αρ. 233/18-07-2014 συνεδρία της Διοικούσας Επιτροπής να προβούν στην πρόσληψη διδασκόντων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και διδακτικών τους αναγκών.

Δείτε την προκήρυξη: εδώ

Αιτήσεις και δικαιολογητικά στη Γραμματεία κάθε Τμήματος από 26-08-2014 μέχρι και 09-09-2014.