Συνάντηση στο ΥΠΑΙΘ για τη σύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης με την αγορά εργασίαςΣυνάντηση στο ΥΠΑΙΘ για τη σύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε  στο Υ.ΠΑΙ.Θ., με θέμα συγκεκριμένες δράσεις και χρονοδιαγράμματα υλοποίησης σύνδεσης της Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Στη συνάντηση τέθηκε το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των φορέων και συστήθηκε ομάδα εργασίας για την παρακολούθηση των δράσεων και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ανδρέας Λοβέρδος, ο Υπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Γιάννης Βρούτσης, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου, κ. Δημήτρης Βαρτζόπουλος, η Γενική Διευθύντρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ, κυρία Αθανασία Θεοδωρίδου και συναρμόδιοι φορείς για το Πρόγραμμα της Μαθητείας.