Ημερίδα «Το πρόβλημα των νοσοκομειακών λοιμώξεων και η αντιμετώπισή τοΗμερίδα του Υπ. Υγείας για τις νοσοκομειακές λοιμώξεις και την αντιμετώπισή τους

Το Υπουργείο Υγείας διοργάνωσε, σήμερα, Επιστημονική Ημερίδα, με θέμα: «Το πρόβλημα των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και η αντιμετώπισή του». 

Σκοπός της Ημερίδας ήταν η επικαιροποίηση και ο συντονισμός των δράσεων των εμπλεκόμενων φορέων, υπό την καθοδήγηση του Υπουργείου Υγείας.

Στην ημερίδα παρευρέθηκαν και μίλησαν η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Χριστίνα Παπανικολάου, ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας (ΕΣΥΔΥ), Ιωάννης Υφαντόπουλος, η Πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ, Τζένη Κρεμαστινού, καθώς και πλήθος επιστημόνων και επαγγελματιών από τον χώρο της υγείας.

Η Υφυπουργός Υγείας, Κατερίνα Παπακώστα – Σιδηροπούλου, αφού καλωσόρισε τους ομιλητές, επεσήμανε πως το Υπουργείο Υγείας θα συνεργήσει σε όλες εκείνες τις πολιτικές που προάγουν την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας, με τελικό στόχο τη συνολική βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από το ΕΣΥ. Αναφερόμενη στο θέμα των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων σημείωσε ότι αποτελούν ένα μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών. Όπως τόνισε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο, περίπου 4.100.000 ασθενείς εμφανίζουν νοσοκομειακή λοίμωξη, με τον εκτιμώμενο αριθμό θανάτων να αγγίζει τις 37.000. Παρόμοιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και τα ελληνικά νοσοκομεία, τα οποία κυρίως κατά την τελευταία δεκαετία, έρχονται αντιμέτωπα με τα ολοένα αυξανόμενα επίπεδα της μικροβιακής αντοχής και την εμφάνιση νοσοκομειακών λοιμώξεων από πολυανθεκτικούς Gram – αρνητικούς μικροοργανισμούς.

Η Υφυπουργός αναφέρθηκε και στην υποστελέχωση των νοσοκομείων, ως μια αδυναμία στην αντιμετώπιση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, επισημαίνοντας ότι το Υπουργείο Υγείας, για τον λόγο αυτό, ανακοίνωσε 2.950 προσλήψεις, οι οποίες πρόκειται να δώσουν ανάσα στις μονάδες υγείας.

Τέλος, ανακοίνωσε τη συγκρότηση στο Υπουργείο Υγείας ‘’Συντονιστικής Επιτροπής παρακολούθησης και εφαρμογής των μέτρων πρόληψης και περιορισμού των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και της μικροβιακής αντοχής στα ελληνικά Νοσοκομεία’’.

Η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Χριστίνα Παπανικολάου τόνισε πως το θέμα της αντιμετώπισης των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων βρίσκεται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και αποτελεί ζήτημα πρώτης προτεραιότητας για τη χώρα μας, εφόσον είναι μεταξύ των χωρών, με μεγάλη αύξηση της ανθεκτικότητας τριών, κυρίως, μικροβιακών στελεχών. Υπογράμμισε πως είναι αναγκαίο να εφαρμοστούν στο ακέραιο οι συστάσεις και τα μέτρα που προτείνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε νομοθετικό επίπεδο, σε επίπεδο πρόληψης. Χρειάζεται αξιολόγηση της χρήσης των κατάλληλων αντιβιοτικών, της εκπαίδευσης προσωπικού και της τήρησης των κανόνων υγιεινής. Επίσης, είναι απαραίτητη η επιτήρηση στοχευμένων ομάδων ασθενών (ΜΕΘ, χειρουργικοί ασθενείς, μακροχρόνιας νοσηλείας) και η ενίσχυση των εργαστηριακών υποδομών. Τέλος, σημείωσε πως η τυποποιημένη μεθοδολογία αντιμετώπισης, μέσω ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων και υποδειγμάτων καταγραφών είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.

Ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας (ΕΣΥΔΥ), Ιωάννης Υφαντόπουλος, κατά τον χαιρετισμό του ανέφερε χαρακτηριστικά, πως, όπου νοσηλεύονται άρρωστοι, εκεί εμφανίζονται ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, τονίζοντας ότι η ανάγκη για αντισηπτική δράση είχε διαγνωστεί ήδη, από την εποχή του Ιπποκράτη.

Επικαλούμενος στοιχεία του ΟΟΣΑ, ο Πρόεδρος του ΕΣΥΔΥ σημείωσε ότι η χώρα μας εμφανίζεται με τον υψηλότερο δείκτη ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και το παράδοξο είναι ότι κατέχει, την ίδια ώρα, τον υψηλότερο δείκτη χρήσης αντιβιοτικών. Στη χώρα μας, υπολογίζεται ότι 3.000 θάνατοι οφείλονται σε ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, με αυξητική τάση, ενώ το κόστος ξεπερνά τα 1,5-2,5 δισ. ευρώ ετησίως.

Όπως υπογράμμισε, η διοίκηση των νοσοκομείων θα πρέπει να ευαισθητοποιηθεί και να εκπαιδευτεί κατάλληλα, ώστε να αναλάβει δράση, σε συνεργασία με τις επιτροπές ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, καθώς και να συντονίσει την ιατρική, νοσηλευτική και φαρμακευτική της υπηρεσία προς την αντιμετώπιση του ζητήματος των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Επεσήμανε δε, ότι θα πρέπει να αξιολογείται η αποτελεσματικότητά τους ως προς τη μείωση της κατανάλωσης αντιβιοτικών και αυτό να αποτελεί, μεταξύ άλλων, δείκτη επιτυχίας στο διοικητικό τους έργο.

Η Πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ Τζένη Κρεμαστινού αναφέρθηκε στις δράσεις του ΚΕΕΛΠΝΟ, σχετικά με το θέμα των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Ειδικότερα, έκανε λόγο για την πορεία εφαρμογής του σχεδίου δράσης «Προκρούστης» από το τέλος τους 2010 που ξεκίνησε, ως σήμερα.

Όπως υπογράμμισε, το ΚΕΕΛΠΝΟ συνυπολογίζοντας τα στοιχεία που καταγράφηκαν από το πρόγραμμα, προχώρησε στη σύνταξη πρότασης, η οποία αποτέλεσε και το περιεχόμενο του νόμου που ψηφίστηκε τον Φεβρουάριο του 2014 και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης που ακολούθησε, σύμφωνα με την οποία ο έλεγχος των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων αποτελεί βασική προτεραιότητα των διοικήσεων των νοσοκομείων. Η Πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ σημείωσε πως το Κέντρο έχει αναλάβει τη διεκπεραίωση της επιτήρησης και της εξαγωγής των δεικτών ελέγχου λοιμώξεων για όλα τα νοσοκομεία της χώρας, βάσει των οποίων θα αξιολογείται η δράση των νοσοκομείων για το θέμα, ενώ έχει ολοκληρώσει τη διαμόρφωση πρότυπου εσωτερικού κανονισμού, βάσει του οποίου τα νοσοκομεία θα μπορούν να συντάξουν τον δικό τους εσωτερικό κανονισμό.

Τέλος, επεσήμανε ότι το ΚΕΕΛΠΝΟ εργάζεται πάνω στη διαμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους επαγγελματίες της υγείας των νοσοκομείων, σχετικά με τον έλεγχο νοσοκομειακών λοιμώξεων, καθώς, όπως είπε, η εκπαίδευση είναι η σημαντικότερη και αποτελεσματικότερη παρέμβαση.