Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. έτους 2014Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. έτους 2014

«Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) έτους 2014»

Οι μεταθέσεις πραγματοποιούνται από 22-06-2014, κατόπιν αίτησης των εκπαιδευτικών και χωρίς δαπάνη του Δημοσίου.

Δείτε την υπουργική απόφαση και τους πίνακες ονομάτων: εδώ

*Πηγή εγγράφου: Πρόγραμμα Διαύγεια του Yπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Άδεια διανομής: Creative Commons