Στατιστικά στοιχεία των βαθμολογιών των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ 2014ΕΠΑΛ: Στατιστικά στοιχεία των βαθμολογιών των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2014

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα τα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογιών των μαθημάτων, στα οποία εξετάστηκαν σε πανελλαδικό επίπεδο οι μαθητές και οι απόφοιτοι των Επαγγελματικών Λυκείων (Ομάδα Α’) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι:

Στις εξετάσεις προσήλθε το 75,49% του συνόλου των υποψηφίων (16.259 από 21.539 υποψηφίους). Το 2013 είχε προσέλθει το 77,6% του συνόλου των υποψηφίων (17.394 από 22.416 υποψηφίους).

Παρατηρείται ότι το ποσοστό στα γραπτά που βαθμολογήθηκαν μεταξύ 18-20 είναι 5,19% και μεταξύ 15-18 είναι 8,25%.

Δείτε τα στατιστικά στοιχεία: εδώ