Εθνική Τράπεζα: Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη 122 υπαλλήλωνΕθνική Τράπεζα: Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη 122 υπαλλήλων

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος προκήρυξε διαγωνισμό για την πρόσληψη 122 υπαλλήλων του Κλάδου Κύριου Προσωπικού, για την κάλυψη αναγκών των Μονάδων του Δικτύου της στην Περιφέρεια.

Πληροφορίες διενέργειας του Διαγωνισμού:

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Σχολές -Τμήματα Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Εξουσιοδότηση​