Μείωση επιτοκίων από την Εθνική ΤράπεζαΜείωση επιτοκίων από την Εθνική Τράπεζα

Η Εθνική Τράπεζα μείωσε, από την Τρίτη 1η Ιουλίου 2014, κατά 0,35 της μονάδας, το βασικό κυμαινόμενο επιτόκιο χορηγήσεων για επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Επισημαίνεται ότι η μείωση του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ, κατά 0,10 της μονάδας, έχει ήδη ενσωματωθεί στα επιτόκια των δανειακών λογαριασμών που συμβατικά συνδέονται με αυτό.

Επίσης, από την Τρίτη 1 Ιουλίου 2014, η Εθνική Τράπεζα προχώρησε σε περιορισμένη μείωση, κατά μέσον όρο 0,07 της μονάδας, των επιτοκίων καταθέσεών της.

Αναλυτική πληροφόρηση αναφορικά με τα επιτόκια καταθέσεων και δανείων σε ισχύ παρέχεται στα Καταστήματα και την ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.nbg.gr).