ΙΕΚ: Αντιστοίχιση Παλαιών Ειδικοτήτων με Νέες ΕιδικότητεςΙΕΚ: Αντιστοίχιση Παλαιών Ειδικοτήτων με Νέες Ειδικότητες 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αποφάσισε αντιστοίχιση παλαιών ειδικοτήτων με νέες ειδικότητες των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.).

Δείτε το έγγραφο με τους σχετικούς πίνακες: εδώ

*Πηγή εγγράφου: Πρόγραμμα Διαύγεια του Yπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Άδεια διανομής: Creative Commons