Θέσπιση κανονισμού λειτουργίας ΙΕΚ που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου ΜάθησηςΘέσπιση κανονισμού λειτουργίας ΙΕΚ που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προχώρησε στη θέσπιση κανονισμού λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.).

Δείτε το σχετικό έγγραφο: εδώ

*Πηγή εγγράφου: Πρόγραμμα Διαύγεια του Yπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Άδεια διανομής: Creative Commons