Παρατείνεται μέχρι και τη Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014 η υποβολή φορολογικών δηλώσεωνΠαρατείνεται μέχρι και τη Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014 η υποβολή φορολογικών δηλώσεων

Με δελτίο τύπου που εξέδωσε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να επιτευχθεί η εμπρόθεσμη υποβολή του συνόλου των φορολογικών δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, δίνει παράταση μέχρι και τη Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014 ανεξαρτήτως ΑΦΜ και καλεί τους Έλληνες φορολογούμενους να συνεχίσουν να υποβάλουν τις δηλώσεις με τους ίδιους ρυθμούς μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, προκειμένου οι δηλώσεις αυτές να είναι εμπρόθεσμες.

Στην ίδια ανακοίνωση, επισημαίνεται ότι από τη Δευτέρα έχουν υποβληθεί 700.000 δηλώσεις, δηλαδή το 12% των συνολικά αναμενόμενων και μόνο χθες υποβλήθηκαν 198.000 δηλώσεις.