«Γιατί το Κράτος δεν σέβεται τους νόμους του;» του Αχιλλέα Ε. Αρχοντή«Γιατί το Κράτος δεν σέβεται τους νόμους του;»

horizontal-bar-posts-small
Αχιλλέας Ε. Αρχοντής

 

Γράφει ο Αχιλλέας Ε. Αρχοντής
horizontal-bar-posts-small

Είναι δυνατόν το κράτος να παραβιάζει τη νομοθεσία, για την οποία το ίδιο απαιτεί σεβασμό από τους πολίτες; Η απάντηση είναι «Ναι». Ένα μεγάλο και δυσάρεστο «Ναι». Πιθανώς να υπάρχουν πολλά παραδείγματα, θα αναφερθώ όμως εδώ σε ένα που βιώνει ολόκληρος κλάδος και αφορά στο σύνολο των φορολογουμένων πολιτών αυτής της χώρας η οποία, θυμίζω, είναι κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μας υπόσχεται, δια στόματος πρωθυπουργού, ένα success story.

Ας σταθούμε όμως καλύτερα στο γεγονός: Τις τελευταίες μέρες ξεκίνησε μια ομαδική αποστολή αναφορών στον Συνήγορο του Πολίτη, όπου καταγγέλλεται η παραβίαση της φορολογικής νομοθεσίας και των εργασιακών και ανθρώπινων δικαιωμάτων των λογιστών – ελευθέρων επαγγελματιών και μισθωτών – από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Ίσως φανεί ότι, σε σχέση με τα άλλα προβλήματα που έχει δημιουργήσει το συγκεκριμένο υπουργείο στους Έλληνες, το ζήτημα δεν είναι και τόσο σοβαρό. Αν αναλογιστούμε όμως ότι θα κληθούμε να πληρώσουμε τους – αβάσταχτους πια – φόρους που θα πρέπει, με υπαιτιότητα του Δημοσίου, σε πολύ πιεστικό χρονικό διάστημα να υπολογίσει και να αποστείλει στο Taxis – το οποίο δεν αντέχει εισροή μεγάλης ποσότητας δεδομένων – μια ομάδα εξουθενωμένων και αλλοτριωμένων ανθρώπων, αν σκεφτούμε πόσο μεγάλο είναι το περιθώριο ανθρώπινου λάθους από έναν άνθρωπο που δουλεύει 15 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, μόνο και μόνο γιατί το Υπουργείο Οικονομικών αρνείται να συμμορφωθεί στο νόμο που ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων, τότε θα αντιληφθούμε ότι το ζήτημα είναι πολύ πιο σοβαρό απ’ όσο αρχικά πιθανώς να δείχνει.

Θα πρέπει να τονιστεί εδώ ότι δεν επαιτούμε καμία απολύτως παράταση, παρά τις πρόσθετες, και μερικές φορές εξωφρενικές (επιφυλασσόμεθα γι’ αυτές σε επόμενο άρθρο) υποχρεώσεις που το Υπουργείο φορτώνει μέσω των φορολογουμένων στους λογιστές. Απαιτούμε, με όλο το δικαίωμα που μας δίνει το Σύνταγμα, την σωστή και απαρέγκλιτη εφαρμογή των νόμων που ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων και την απρόσκοπτη λειτουργία, χωρίς λάθη, παραλείψεις, τεχνικές βλάβες, κλπ κλπ κλπ, των ηλεκτρονικών εφαρμογών του TAXISNET, που είναι πληρωμένες από τον Ελληνικό λαό, ακριβώς για να είναι έγκαιρα και πλήρως εξοπλισμένα για την εκπλήρωση των φορολογικών του υποχρεώσεων.

Η αναφορά προς τον Συνήγορο του Πολίτη, μια και δεν φαίνεται να υπάρχει άλλο όργανο ή Αρχή που να σέβεται έστω κατ’ ελάχιστο τους Έλληνες πολίτες, είναι η παρακάτω:

κ. Συνήγορε,

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 62 του νόμου 2238/1994 που ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

«1. Η δήλωση υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα είτε αυτοπροσώπως από τον υπόχρεο ή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί από αυτόν είτε ταχυδρομείται επί αποδείξει.

Με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών γίνεται υποχρεωτικά η υποβολή από κάθε υπόχρεο που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα, καθώς και από κάθε άλλο υπόχρεο του οποίου η δήλωση υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο λογιστή στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, που είναι αρμόδιος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63. Η δήλωση υποβάλλεται από την In Φεβρουαρίου μέχρι και την 30η Ιουνίου του οικείου οικονομικού έτους και μέχρι την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών της επόμενης μέρας από την ημέρα λήξης της προθεσμίας.»

Ο νόμος της Ελληνικής Πολιτείας, δηλαδή, ορίζει αφενός την υποχρεωτική υποβολή με ηλεκτρονική μέθοδο (μέσω του συστήματος TAXISNET) και αφετέρου το περιθώριο των πέντε (5) μηνών για την υποβολή των δηλώσεων των πολιτών.

Παρ’ όλα αυτά, το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (TAXISNET) άνοιξε για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων στις 20/3/2014, αντί για την1/2/2014, ως ο νόμος ορίζει.

Σύμφωνα με το νόμο, και στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης και των σχέσεων εμπιστοσύνης κράτους πολιτών, θα έπρεπε αμέσως να ανακοινωθεί μια ισόχρονη (48 ημερών) επιμήκυνση του χρόνου υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των πολιτών, συνυπολογιζομένης και της νόμιμης άδειας (22 τουλάχιστον ημερών) που δικαιούται κάθε εργαζόμενος, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Συνυπολογίστε σ’ αυτό και τις υψηλές θερμοκρασίες του ελληνικού καλοκαιριού και τις δυσμενείς εργασιακές συνθήκες των λογιστών – φοροτεχνικών και του προσωπικού τους, το οποίο πιθανόν να στερηθεί τη νόμιμη άδειά του λόγω του φόρτου εργασίας, παραβλέποντας ακόμα και τις δυσλειτουργίες του συστήματος TAXISNET.

Αντί λοιπόν να έχουμε ήδη μια ανάλογη διόρθωση της παράλειψης του Υπουργείου Οικονομικών να ανταποκριθεί στις εκ του νόμου υποχρεώσεις του, φτάσαμε αισίως στις 22 Ιουνίου, χωρίς να έχει ακόμα λυθεί το καυτό αυτό θέμα, παρά μόνο με φημολογίες που περισσότερο εντείνουν την ανασφάλεια των εργαζομένων στη σύνταξη και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων παρά δημιουργούν ένα κλίμα ασφάλειας και σχέσεων εμπιστοσύνης ανάμεσα στους πολίτες και στο Ελληνικό Δημόσιο, ιδιαίτερα στο πολύ ευαίσθητο και σημαντικό θέμα της υποβολής των ετήσιων φορολογικών δηλώσεων.

κ. Συνήγορε,

Απευθύνομαι σε εσάς και στην Αρχή σας γιατί δεν διαφαίνεται καμία ουσιαστική, αποτελεσματική και κυρίως νόμιμη και θεσμοθετημένη λύση στο πρόβλημα του εργασιακού μας προβλήματος. Δεν αρνούμαι σε καμία περίπτωση να ασκήσω τα επαγγελματικά μου καθήκοντα στις προθεσμίες που ορίζει ο νόμος, όμως θεωρώ, ως πολίτης της Ελλάδας, μιας χώρας – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι απαιτείται σεβασμός στην προσωπικότητά μου, στην εργασία μου και στην Ελληνική νομοθεσία η οποία παραβιάζεται κατάφωρα από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών.

Με τιμή και ελπίδα,

Υπογραφή και στοιχεία καταγγέλλοντος