Συνέδριο για την προσχολική εκπαίδευση και μέριμνα, στις 19 – 20 Ιουνίου 2014 στο Ίδρυμα ΕυγενίδουΣυνέδριο για την προσχολική εκπαίδευση και μέριμνα, στις 19 – 20 Ιουνίου 2014 στο Ίδρυμα Ευγενίδου

Συνέδριο με θέμα την προσχολική εκπαίδευση και μέριμνα – περισσότερη ποιότητα για όλους (Conference on early childhood education and care), Αθήνα στις 19 – 20 Ιουνίου 2014 στο Ίδρυμα Ευγενίδου, διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου θα πραγματοποιήσει ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Αλέξανδρος Δερμετζόπουλος, ενώ θα παρευρεθούν Γενικοί Διευθυντές για τη σχολική εκπαίδευση ή υψηλόβαθμα στελέχη Υπουργείων με εξειδίκευση στα θέματα αυτά από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπρόσωποι των Υπουργείων Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Περιφερειακοί Δ/ντές Εκπαίδευσης, Πρόεδροι Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης των ΑΕΙ, Σχολικοί Σύμβουλοι Προσχολικής Αγωγής, εκπρόσωποι του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, οργανισμοί όπως η Unicefή άλλοι διεθνείς φορείς και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

Βασικά σημεία του συνεδρίου είναι η παρουσίαση μελετών αναφορικά με την προσχολική εκπαίδευση και μέριμνα, τρόποι αντιμετώπισης της σχολικής διαρροής, η ποιότητα στην προσχολική αγωγή σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και τα νέα πρότυπα μάθησης των παιδιών ηλικίας 2 – 6 ετών.