Εγκύκλιος για τη χορήγηση – ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης ιδιωτικών εκπαιδευτικών Εγκύκλιος για τη χορήγηση – ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης ιδιωτικών εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2014-2015

Εκδόθηκε η Εγκύκλιος για τη χορήγηση – ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης ιδιωτικών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015 και καλούνται οι εκπαιδευτικοί, που υπηρετούν σε ιδιωτικά σχολεία Π.Ε. – Δ.Ε. και δικαιούνται να αιτηθούν άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης να υποβάλλουν τις ανάλογες αιτήσεις, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στην εγκύκλιο.

Για την εγκύκλιο πατήστε εδώ

Για τα έντυπα των αιτήσεων πατήστε εδώ

Πηγή εγγράφων: Δικτυακός τόπος του Υπουργείου Παιδείας