Ηλεκτρονική περιήγηση στους αρχαιολογικούς μας χώρους μέσω «Street View» της GoogleΗλεκτρονική περιήγηση στους αρχαιολογικούς μας χώρους μέσω της εφαρμογής Street View της Google

Τη δυνατότητα να περιηγηθούμε στους αρχαιολογικούς μας χώρους, μέσω της εφαρμογής Street View που εγκαινιάστηκε πρόσφατα και στην Ελλάδα, δίνει η συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με την Google.

Το πιλοτικό πρόγραμμα ξεκίνησε από το Μουσείο της Ακρόπολης και την Ιερά Μονή της Πάτμου – την πρώτη μονή στον κόσμο που έχει ενταχθεί στην εν λόγω εφαρμογή − και θα επεκταθεί και σε πολλά από τα 33 μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους υψηλής επισκεψιμότητας, που εντάσσονται στο Εθνικό Πιλοτικό Σχέδιο αναβάθμισης. Σχέδιο που περιλαμβάνει την επέκταση του ωραρίου, την αναβάθμιση των πωλητηρίων και των πωλητέων ειδών κ.α., και του οποίου η εφαρμογή έχει οδηγήσει ήδη από τον πρώτο μήνα σε εντυπωσιακή αύξηση της επισκεψιμότητας.