Παρατείνεται η προθεσμία παραλαβής δελτίων εξεταζομένων μαθητών στα Π.Π.Σ.Παρατείνεται η προθεσμία παραλαβής δελτίων εξεταζομένων μαθητών στα Π.Π.Σ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), παρατείνεται η προθεσμία παραλαβής των δελτίων εξεταζομένων μαθητών από τους γονείς και κηδεμόνες τους μέχρι την Τετάρτη 21 Μαΐου 2014.

Η ανακοίνωση αφορά στις εξετάσεις εισαγωγής στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2014-2015