Η νέα σύνθεση του Κεντρικού Αρχαιολογικού ΣυμβουλίουΗ νέα σύνθεση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου

Μετά τη λήξη της θητείας του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ορίστηκε η νέα σύνθεση του ΚΑΣ ως εξής:

1. Λίνα Μενδώνη, αρχαιολόγος, Γενική Γραμματέας του ΥΠΠΟΑ, ως Πρόεδρος.

2. Ανδρέας Ανδρουλιδάκης, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους στο ΥΠΠΟΑ, αναπληρούμενος από τον Νικόλαο Δασκαλαντωνάκη, ο οποίος υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ, με παράλληλα καθήκοντα στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο ΥΠΠΟΑ.

3. Μαρία Ανδρεαδάκη- Βλαζάκη, αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ, αναπληρούμενη από την Ελένη Μπάνου, αρχαιολόγο, Προϊσταμένη της Γ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

4. Ευγενία Γατοπούλου, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Εργων του ΥΠΠΟΑ, αναπληρούμενη από τον Κωνσταντίνο Φρισήρα, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εκτελέσεως Εργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων.

5. Κωνσταντίνος Κίσσας, αρχαιολόγος, Προϊστάμενος της ΛΖ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικων Αρχαιοτήτων και Αναπληρωτής Προϊστάμενος τής Α’ Εφορείας Προϊστορικων και Κλασικών Αρχαιοτήτων, αναπληρούμενος από τον Κωνσταντίνο Σουέρεφ, αρχαιολόγο, Προϊστάμενο της ΙΒ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

6. Ελένη Κόρκα, αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοπωλείων και Ιδιωτικών Συλλογών, αναπληρούμενη από την Μαρία Μπρεδάκη, αρχαιολόγο, Προϊσταμένη του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Κρητολογικών Σπουδών.

7. Αναστασία Κουμούση, αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της 6ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, αναπληρούμενη από τον Γεώργιο Κακαβά, αρχαιολόγο, Προϊστάμενο του Νομισματικού Μουσείου.

8. Ανθή Ευσταθίου- Μπάτζιου, αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της ΙΕ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, αναπληρούμενη από την Αννα Βασιλική Καραπαναγιώτου, αρχαιολόγο, Προϊσταμένη της ΛΘ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

9. Ολυμπία Βικάτου, αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της ΛΣΤ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, αναπληρούμενη από την Στυλιανή Χρυσουλάκη, αρχαιολόγο, Προϊσταμένη τής ΚΣΤ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

10. Νικόλαος Σταμπολίδης, Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, αναπληρούμενος από την Αλίκη Μουστάκα, Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

11. Μιχαήλ Τιβέριος, Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας, Ακαδημαϊκός, αναπληρούμενος από την Ναταλία Πούλου- Παπαδημητρίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

12. Εμμανουήλ Κορρές, Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχιτεκτονικής του Εθνκού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, αναπληρούμενος από τον Γεώργιο Πανέτσο, Καθηγητή Αρχιτεκτονικής και Αστικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Πατρών.

13. Παναγιώτης Βαλαβάνης, Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναπληρούμενος από την Παυλίνα Καραναστάση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ρωμαϊκής Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης.

14. Θεοδώρα Γαλάνη, Αρχιτέκτων Μηχανικός –Πολεοδόμος- Χωροτάκτης, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ειδικών Εργων Αναβάθμισης Περιοχών τού ΥΠΕΚΑ, αναπληρούμενη από την Γεωργία Σπηλιοπούλου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Μικρών Οικισμών και Παραθεριστικής Κατοικίας της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ.

15. Νικόλαος Μακρής, Καθηγητής Στατικής του Πανεπιστημίου Πατρών, αναπληρούμενος από τον Βλάσσιο Κουμούση, Καθηγητή Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου- Τομέας Δομοστατικής.

16. Γεώργιος Τσιαμπάος, Καθηγητής Τεχνικής Γεωλογίας τού Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, αναπληρούμενος από τον Νικόλαο Ζούρο, Αναπληρωτή Καθηγητή Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

17. Κωνσταντίνος Σπυράκος, Καθηγητής Αντισεισμικών Κατασκευών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και Διευθυντής του Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας, αναπληρούμενος από τον Γεώργιο Καραδέδο, Ομότιμο Καθηγητή Αρχιτεκτονικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Γενικής Γραμματέως του ΥΠΠΟΑ, στο Συμβούλιο θα προεδρεύει ο Νομικός Σύμβουλος του Κράτους στο ΥΠΠΟΑ ή ο αναπληρωτής του.

Χρέη Εισηγητή στο Συμβούλιο εκτελεί ο κατά περίπτωση αρμόδιος Προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης ή ο κατά το νόμο ορισμένος αναπληρωτής του.