Θεσσαλονίκη: Συλλογή φαρμάκων για την ενίσχυση του Κοινωνικού ΦαρμακείουΘεσσαλονίκη: Συλλογή φαρμάκων για την ενίσχυση του Κοινωνικού Φαρμακείου

Δράση συλλογής φαρμάκων για την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Φαρμακείου διοργανώνουν ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Μη Κυβερνητική Οργάνωση PRAKSIS, στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Θεσσαλονίκης».

Από τη Δευτέρα 12 έως και την Παρασκευή 23 Μαΐου οι πολίτες μπορούν να προσφέρουν φάρμακα, τα οποία δεν χρειάζονται, ακόμα και αν αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί, με την προϋπόθεση ότι οι ημερομηνίες λήξης θα έχουν χρονικό ορίζοντα πέραν του έτους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προσκομίζουν φάρμακα στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας (Μοναστηρίου 53-55, 3ος όροφος, τηλ. 2301 509020) τις εργάσιμες ημέρες, από τις 09.00 έως τις 14.00.

Στο Κοινωνικό Φαρμακείο, το οποίο στεγάζεται επί της οδού Αρκαδιουπόλεως 1 και Αγίου Δημητρίου, έχουν πρόσβαση οι κάτοικοι του Δήμου Θεσσαλονίκης που δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στη φαρμακευτική τους δαπάνη.