Πανελλαδικές εξετάσεις: Οδηγίες για τους Αλλοδαπούς-ΑλλογενείςΠανελλαδικές εξετάσεις: Οδηγίες για τους Αλλοδαπούς-Αλλογενείς

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε τις οδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015:

Αλλοδαπών-Αλλογενών

Κατεβάστε το έγγραφο: εδώ

Πηγή εγγράφων: Δικτυακός τόπος του Υπουργείου Παιδείας