Εξεταστικά Κέντρα Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Μαΐου 2014 Εξεταστικά Κέντρα Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Μαΐου 2014 

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ο πίνακας με τα εξεταστικά κέντρα του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Μαΐου 2014 και η κατανομή των υποψηφίων σε αυτά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται:

•Από την ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minedu.gov.gr στο σύνδεσμο για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας,

• Από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης,

• Από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Κατεβάστε τον πίνακα: εδώ

Πηγή εγγράφου: δικτυακός τόπος του Υπουργείου Παιδείας