'Εντυπα αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών B’/θμιας Εκπαίδευσης για το 2013-14Έντυπα αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών B’/θμιας Εκπαίδευσης για το 2013-14

Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα:

Αίτηση για μετάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. από περιοχή σε περιοχή σε ΣΜΕΑΕ – ΚΕΔΔΥ

Αίτηση για μετάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. με εξειδίκευση στην ελληνική νοηματική γλώσσα των κωφών και στη γραφή Braille των τυφλών

Πηγή εγγράφων: δικτυακός τόπος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων